Công bố sản phẩm mới

  • Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
  • Tư vấn và lên ý tưởng cho sự kiện lễ ra mắt sản phẩm/ thiết kế ….
  • Báo giá cho khách hàng
  • Chuẩn bị nhân sự và trang thiết bị cho lễ ra mắt sản phẩm
  • Tiến hành tổ chức sự kiện lễ ra mắt sản phẩm
  • Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, thiết bị liên quan phục vụ cho buổi lễ
  • Nhân sự thực hiện
  • Triển khai thực hiện
  • Kết thúc buổi lễ ra mắt sản phẩm
  • Hoàn thiện bản xác nhận dịch vụ với khách hàng

Mô tả

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Công bố sản phẩm mới”