• Chuyên thiết kế sản xuất thi công các sản phẩm, vật dung cho sự kiên, trang trí